Ogólne warunki spedycyjne

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólne Niemieckie Warunki Spedycji 2017 (ADSp 2017). ADSp 2017 obejmuje ograniczenia odpowiedzialności, które są mniejsze niż odpowiedzialność ustawowa. W sekcji 23 ograniczają one ustawową odpowiedzialność za uszkodzenie towaru zgodnie z § 431 HGB w wysokości 8,33 specjalnych praw ciągnienia na kilogram (SDR / kg) na roszczenie lub zdarzenie powodujące szkodę do 1,25 miliona lub 2,5 miliona euro lub 2 SDR / kg w zależności od tego, która wartość jest większa, w przypadku transportu multimodalnego, w tym transportu morskiego w nieznanym miejscu uszkodzenia do 2 SDR / kg.

Na żądanie możemy bezpłatnie przełać kopię ADSp 2017.

 

Pobierz Ogólne Niemieckie Warunki Spedycji 2017 (ADSp 2017) w formacie PDF